ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК

+7 727 249 98 69

+7 727 249 71 41

Психология

 

 

 

Язык: Казахский 
Страницы: 624
Год: 2011
Цена: 2000 тенге

   Тол тілімізде тұңгыш рет жарық көргелі отырган энциклопедиялық сөздік- ке психология гылымының сан түрлі салалары бойынша қазіргі кезде жиі қолданылып жүрген негізгі атаулары еніп отыр. Осынау әмбебап сөздік жал- пы оқырман қауымга, сондай-ақ орта, арнаулы жэне жогары оқу орындарының сту- денттеріне, бакалаврларына, магистранттарына, докторанттарына, оқытушы- ларына, сондай-ақ барша гылыми қызметкерлер мен зиялы қауым өкілде- ріне, бұқаралық баспасөз қызметкерлеріне арналган.

Заказать книгу

Сайт разработан и защищен компанией

 

РК, г.Алматы

8 мкр. дом 19

e-mail: kazenc@mail.ru

aisit.kz

Введите ваши данные и мы обязательно вам перезвоним